Toplantılar

15 Aralık 2020
Uçucu Personele Yapılan Sıhhi Kurul Muayenelerinin Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik Eğitim
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı Kadın Konukevleri ve ŞÖNİM Değerlendirme Toplantısı
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İş Birliği Toplantısı
Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik Eğitimi Planlama Toplantısı
Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Bilimsel Danışma Komisyonu Toplantısı
Milli Savunma Bakanlığı Raporlarının E-Rapor Sistemine Entegrasyonu Hk.
Nöbet Muafiyet Raporları Değerlendirme Komisyonu Toplantısı (8-10 Ocak 2019)
ŞÖNİM ve Kadın Konukevi Hizmet Standartları ve Öz Değerlendirme Çalıştayı Hk.
TSK Sağlık Kurulu Raporlarının E-Rapor Üzerinden Düzenlenmesi Pilot Çalışması
Hekim Nöbet Muafiyet Raporları Değerlendirme Komisyonu Toplantısı
Nöbet Muafiyet Raporları Değerlendirme Komisyonu
Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve e-Rapor Bilgilendirme Toplantısı
Aydın, Burdur, Denizli, Isparta ve Muğla İllerinin Katılımı İle Hasta Hakları, Tıbbi Sosyal Hizmet ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirilmiştir
Kayseri, Niğde, Nevşehir, Sivas, Yozgat ile Kırşehir İllerinin Katılımı İle Hasta Hakları, Tıbbi Sosyal Hizmet ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirilmiştir
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı