Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimi
22 Mayıs 2019

Bünyesinde Sosyal Çalışmacı olan İl Sağlık Müdürlüklerinde ve Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde Tıbbi Sosyal Hizmet Birimlerinin kurulmasını sağlamak ve işleyişlerini takip etmek,
Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının mevzuata göre yürütülmesini sağlamak,
Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında tıbbi sosyal hizmet uygulamalarına yönelik projeler üretmek,
Doğrudan Genel Müdürlüğümüze yapılan başvuruları, ilgili kuruma yönlendirmek, başvuruların zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,
Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerine başvuran ayaktan ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanmasını sağlamak,
Sağlık tesislerine müracaat eden sosyal endikasyon grubunda olan hastaların sosyo-ekonomik ve psikososyal değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak,
Birimlerde verilecek hizmetler hakkında uyulması ve yapılması gereken iş ve işlemleri belirlemek ve takibini yapmak,
Genel Müdürlüğümüze şahıs/kurumlardan gelen görüş taleplerini, mevzuat kapsamında değerlendirerek yanıtlamak.