TSK Sağlık Raporu İşlemleri Birimi
22 Mayıs 2019

Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan askeri ve sivil personel, öğrenciler ve bunların adayları ile askerlik göreviyle yükümlü vatandaşların Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevlere uyarlık bakımından sağlık yeteneklerinin tespit edilerek Genel Müdürlüğümüze bağlı yetkili sağlık tesisleri tarafından Sağlık Kurulu Raporlarının düzenlenmesini ve sürecin yürütülmesini sağlamak,
TSK sağlık kurulu raporlarına ilişkin itiraz sürecinin yürütülmesini sağlamak,
Genel Müdürlüğümüze şahıs/kurumlardan gelen görüş taleplerini, mevzuat kapsamında değerlendirerek yanıtlamak,
İhtiyaca yönelik veya Bakanlık Makamı talimatı ile toplantı/ eğitimler düzenlemek, eğitim ve eğitim modülü hazırlamak,