Görev Tanımı
30 Eylül 2019

*Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)Sağlık tesislerinde hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının yürütülmesini sağlamak.
b)Sağlık tesislerinde tıbbi sosyal hizmetleri düzenlemek, uygulamaları değerlendirmek, birimlerin kurulmasını, çalışma programlarını, fiziki şartlarını ve personel standartlarını belirlemek, gerekli eğitimleri düzenlemek.
c)(Ek: 17/11/2017 tarihti ve 21695 sayılı Bakan Onayı) Hasta ve çalışan memnuniyetine yönelik konularda Genel Müdürlüğü temsil etmek.
ç) (Ek: 17/11/2017 tarihli ve 21695 sayılı Bakan Onayı) İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı gereğince gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
d)(Ek: 17/11/2017 tarihli ve 21695 sayılı Bakan Onayı) Sağlık kuruluşlarında engelli hizmetlerine yönelik uygulamaların mevzuata göre yürütülmesini sağlamak.