Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
22 Mayıs 2019

Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin kurulmasını sağlamak ve işleyişlerini takip etmek,
Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan hakları ve güvenliği uygulamalarının mevzuata göre yürütülmesini sağlamak,
Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan hakları ve güvenliği uygulamalarına yönelik projeler üretmek,
Doğrudan Genel Müdürlüğümüze yapılan başvuruları, ilgili kuruma yönlendirmek, başvuruların zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,
Mobbing ve şikâyet başvurularının değerlendirilmek,
Sağlık çalışanına karşı şiddetin önlenmesi ve hizmet sunumunun kalitesinin arttırılmasını sağlamak,
Sağlık personelinin çalışma koşulları ve sundukları hizmetten dolayı karşılaşabilecekleri tehlikeleri tanımlamak,
Sağlık personelini yasal mevzuat hakkında bilgilendirmek,
Sağlık personeline eğitim modülleri ile hak ve uygulamaları aktarmak,
Sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması amacıyla sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik tedbirler almak,
Sağlık çalışanlarının şiddetle karşılaşması durumunda uyulması gereken iş akışını belirlemek,
Genel Müdürlüğümüze şahıs/kurumlardan gelen görüş taleplerini, mevzuat kapsamında değerlendirerek yanıtlamak,
ALO 113/ Beyaz Kod verilerini toplamak ve değerlendirerek düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.