Hasta Hakları Birimi
22 Mayıs 2019

Hasta Hakları Birimlerinin kurulmasını sağlamak ve işleyişlerini takip etmek,
Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında hasta hakları uygulamalarının mevzuata göre yürütülmesini sağlamak,
Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında hasta haklarına yönelik projeler üretmek,
Hasta hakları konusunda sürekli eğitilmeleri koordine etmek, danışmanlık yapmak ve denetlemek, gerekli tedbirleri alarak kurumlara iletmek,
Doğrudan Genel Müdürlüğümüze yapılan başvuruları, ilgili kuruma yönlendirmek, başvuruların zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,
Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında yürütülen hasta hakları uygulamalarını yerinde denetlemek ve denetlenmesini sağlamak,
Genel Müdürlüğümüze şahıs/kurumlardan gelen görüş taleplerini, mevzuat kapsamında değerlendirerek yanıtlamak,
Hasta hakları kapsamında öngörülen istatistiki verileri hazırlamak ve raporlamak.