Engelli Hizmetleri Birimi
22 Mayıs 2019

Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında engelli hizmetlerine yönelik uygulamaların mevzuata göre yürütülmesini sağlamak,
Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında engelli hizmetlerine yönelik projeler üretmek,
Doğrudan Genel Müdürlüğümüze yapılan başvuruları, ilgili kuruma yönlendirmek, başvuruların zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,
Engelli sağlık kurulu raporlarına ilişkin itiraz sürecinin yürütülmesini sağlamak,
Engelli bireylerin ihtiyaçlarına ve engel durumlarına uygun ortamlarda, sağlık hizmetlerinden beklentilerinin tam ve sürekli, hızlı, verimli ve mağdur edilmeden karşılanmasını sağlamak,
Sağlık tesislerinin engelli vatandaşlarımızın rahat ulaşabileceği ve kaliteli sağlık hizmeti alabileceği şekilde standardize edilmesini sağlamak,
Sağlık tesislerinde engelli bireylerin ulaşılabilirliğinin denetlenmesini sağlamak ve takibini yapmak,
İlgili Mevzuat kapsamında Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarını ve Hakem Hastaneleri yetkilendirilmesini sağlamak ve Genel Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlamak,
İlgili Mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,
Değiştirilmesi planlanan yeni yönetmelik çalışmalarına katkı sağlamak,
Yetkili hastanelerce düzenlenmiş engelli sağlık kurulu raporlarının Ulusal Engelli Veri Bankasına girişlerin yapılmasını sağlamak,
Genel Müdürlüğümüze şahıs/kurumlardan gelen görüş taleplerini, mevzuat kapsamında değerlendirerek yanıtlamak.