Uçucu Personele Yapılan Sıhhi Kurul Muayenelerinin Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik Eğitim
28 Aralık 2022

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli uçucu personelin sağlık yeteneklerinin belirlenmesine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamındaki muayeneler, Sağlık Bakanlığınca belirlenen uçucu raporları düzenlemeye yetkili hastanelerde yapılmaktadır. Söz konusu sağlık muayenelerinin uçuş fizyolojisi ve uçuş emniyetini bilen uçuş ortamına yönelik etkileri değerlendirebilen uzman tabipler tarafından mezkûr Yönetmeliğe göre daha etkin verilmesinin son derece önemli olduğu, bu amaçla ilgili hastanelerde uçucu muayenelerinde görevli uzman hekimlere Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanlığı (USAEM) tarafından Eskişehir ilinde 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren 2 günlük eğitim programları planlanmıştır. Bu kapsamda 01 Eylül 2022 - 2 Aralık 2022 tarihleri arasında (7 dönem) Hv.Tbp.Alb.Levent ŞENOL, Hv.Tbp.Yb.Nazım ATA ve De.Me.Nuran KÜÇÜK tarafından 96 uzman hekim, 9 diş tabibi ve 3 Sağlık Bakanlığı personeline eğitim verilmiştir.

  • Sıhhi Kurul Muayene Eğitimi-8.jpeg
  • Sıhhi Kurul Muayene Eğitimi-7.jpeg
  • Sıhhi Kurul Muayene Eğitimi-9.jpeg
  • Sıhhi Kurul Muayene Eğitimi-6.jpeg
  • Sıhhi Kurul Muayene Eğitimi-5.jpeg
  • Sıhhi Kurul Muayene Eğitimi-4.jpeg
  • Sıhhi Kurul Muayene Eğitimi-3.jpeg
  • Sıhhi Kurul Muayene Eğitimi-2.jpeg
  • Sıhhi Kurul Muayene Eğitimi-1.jpeg