Dinamik Veri Girişi Platformuna Veri Girişleri Hk.
01 Temmuz 2022

Sağlık hizmeti sunumunda verimliliğin artırılması için sağlık tesislerimizde çalışan hakları ve güvenliği birimi, iş sağlığı ve güvenliği birimi ve hasta hakları birimlerince yürütülen çalışmaların takip edilmesi, uygulamada karşılaşılan aksaklıkların tespit edilmesi ve düzenlemeye yönelik yapılacak çalışmalarda kolaylık sağlanması amacıyla; 

  • 1- Ek-2 İş Sağlığı Güvenliği (Temmuz ve Ocak aylarının 15’ine) (Doküman EK- 2.1 - EK- 2.2 - EK- 2.3 - EK- 2.4 )
  • 2- Ek-3 İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi (Temmuz ve Ocak aylarının 15’ine) (Dokümanı İndirmek İçin TIKLAYINIZ...)
  • 3- Ek-4 Çalışan Hakları ve Güvenliği Kapsamında Uyum Programı, Çalışan Motivasyonu, Mobbing Başvuruları ve Çalışan Memnuniyet Oranları (Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarının 15’ine) (Dokümanı İndirmek İçin TIKLAYINIZ...)
  • 4- Ek-1 Çalışan Hakları ve Güvenliği Kapsamında Eğitim (Temmuz ve Ocak aylarının 15’ine) (Dokümanı İndirmek İçin TIKLAYINIZ...)
  • 5- Ek-8 Çalışan Hakları ve Güvenliği Kapsamında Beyaz Kod İşleyişi (Her Ayın 15’ine) (Dokümanı İndirmek İçin TIKLAYINIZ...)
  • 6- Ek-6 Hasta Hakları İstatistikleri (Temmuz ve Ocak aylarının 15’ine) (Dokümanı İndirmek İçin TIKLAYINIZ...)
  • 7- Ek-7 Yerinde Değerlendirme İstatistikleri (Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarının 15’ine kadar)  (Dokümanı İndirmek İçin TIKLAYINIZ...)
  •  formları belirlenen periyodlarla https://uygulama.saglik.gov.tr adresine veri girişi yapılmaktaydı. 

          Ancak, Dinamik Veri Platformu uygulamanın güvenlik ve eski teknoloji yazılım kullanılması nedeniyle tekrar yazılması ihtiyacı doğduğu analiz ve geliştirme süreçli tamamlanıp yeni uygulama canlı ortama alınacağı, sistemsel hata oluştuğundan veri girişlerin belirli bir süre yapılamayacağı Bakanlığımız Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce şifahen/mail olarak tarafımıza bildirilmiştir.

          Bu minvalde dinamik veri girişi platformu aktif hale geçinceye kadar İl Müdürlüğünüzün ilgili birimlerince, hali hazırda girilemeyen istatistiki verilerin ve gelecek dönemlere ait istatistiki verilerin ekte yer alan formlara excel formatta doldurularak belirlenen periyodlarda resmi yazı ile Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda;

            Bilgilerini ve gereğini rica ederim.