Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Faaliyet Formu 2022 Birinci Dönem (Ek-5) Verileri Hk.
01 Temmuz 2022

Bakanlığımız sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alan engelli, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan hastaların ve yakınlarının tedavi sürecinde yaşadıkları psikososyal ve sosyoekonomik sorunların zamanında çözümlenerek, sosyal işlevselliklerinin de yeniden kazandırılması gerekliliği kapsamında işleyişi düzenlemek için ilgide kayıtlı uygulama yönergesi yürürlüğe konulmuş idi.

Bahse konu Yönergenin 9 uncu maddesi ile “Bünyesinde sosyal çalışmacı olan hastanelerde bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde; bünyesinde sosyal çalışmacı bulunmayan hastanelerde ise sosyal çalışmacının göreve başladığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sosyal hizmet birimi kurulur. Sosyal hizmet birimi, başhekime bağlı olarak faaliyet gösterir.” düzenlemesine gidilmiştir. Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesislerinden bünyesinde sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı bulunanların, tıbbi sosyal hizmet birimlerini kurmaları ve faaliyetlerini anılan yönerge kapsamında başhekimliğe bağlı olarak sürdürmeleri gerekmektedir.

Sosyal hizmet birimleri tarafından yapılan çalışmalar ve/veya faaliyetler ilgide kayıtlı Yönergenin eki olan Sosyal Hizmet Birimi Faaliyet Formu (Ek-5) ile rutin olarak her yıl ocak ve temmuz aylarında sağlık tesislerince il sağlık müdürlüklerine ve il sağlık müdürlükleri aracılığıyla da hastane bazlı ve il geneli toplam istatistikler olarak Bakanlığımıza iletilmektedir. Verilerinin eksiksiz bir şekilde Bakanlığa ulaştırılması önem arz etmekte olup, ilgili istatistiki bilgilere ve personel bilgilerine Bakanlığımız yıllık faaliyet raporunda yer verilmektedir.

Bu minvalde,

1. 2022 yılı birinci dönemine (Ocak-Haziran) ait verilerin ekte gönderilen forma işlenmesi,

2. Personel bilgilerinin eksiksiz doldurulması,

3. Matbu form üzerinde bulunan satır ve sütun başlıklarında -personel bilgileri bölümünde satır ekleme yöntemi hariç olmak üzere- hiçbir şekilde düzenlemeye (ekleme-çıkarma-değiştirme) gidilmemesi,

4. İstenilen veriler, formül ve bağlantı yöntemleriyle Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce konsolide edileceğinden yazımız ekinde gönderilen form üzerinden geri bildirim yapılması, (ilgili forma ayrıca https://khgmcalisanhaklaridb.saglik.gov.tr/ adresinde dokümanlar bölümünden ulaşılabilir),

5. Formun, hastaneler tarafından 08 Temmuz 2022 tarihine kadar e-posta (khgm.sosyalhizm@saglik.gov.tr) adresine gönderilmesi,

6. Gönderilecek Excel dosyası adının ve e-posta konusunun “SHBFF Ek-5 ….. Hastanesi” olarak adlandırılması (Örnek1: SHBFF Ek-5 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Örnek2: SHBFF Ek-5 Burdur Devlet Hastanesi),

7. İl sağlık müdürlükleri tarafından ise tek bir excel dokümanında her bir hastane ayrı ayrı sayfalarda yer alacak şekilde formun resmi yazıyla Genel Müdürlüğümüze 20 Temmuz 2022 tarihine kadar iletilmesi hususlarında;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Sosyal Hizmet Birimi Faaliyet (Ek-5) Formunu İndirmek İçin TIKLAYINIZ...