Nöbet Muafiyet Raporları Değerlendirme Komisyonu Toplantısı (8-10 Ocak 2019)
10 Ocak 2020

 Sağlık mazereti nedeniyle nöbete giremeyen sağlık personelimize ait sağlık kurulu raporlarını değerlendirmek amacıyla 25.12.2019 tarih ve E.2815 sayılı Olur’a istinaden Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim BENER ve Hasta Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN başkanlığında “Nöbet Muafiyet Raporları Değerlendirme Komisyonu“ 8-10 Ocak 2020 tarihlerinde Bakanlığımız 2 Nolu toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. 

  • 1.jpeg
  • 2.jpeg
  • 3.jpeg
  • 4.jpeg
  • 5.jpeg
  • 6.jpeg
  • 7.jpeg
  • 8.jpeg