Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve e-Rapor Bilgilendirme Toplantısı
05 Mart 2019

Genel Müdürlüğümüz Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığı ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve 20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik (ÇÖZGER) ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan e-Rapor uygulaması hakkında bilgilendirme toplantısı; Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Şahin AYDIN, Proje Geliştirme Dairesi Başkanı Esra MUŞ, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Dairesi Başkanı Banu EKİNCİ ve Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanı Fatıma ŞAHİN'in Başkanlığında, engelli sağlık kurulu vermeye yetkili hastaneler ve üniversite hastanelerinin engelli sağlık kurulundan sorumlu başhekim yardımcıları, kurul idari sorumluları ile İl Sağlık Müdürlüğü sağlık kurulu birimi sorumlularının katılımıyla Ülkemiz genelinde İstanbul, İzmir ve ikisi de Ankara’da olmak üzere 4 eğitim 01-04 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.


 • 1 Ankara.JPG
 • 1 İstanbul.JPG
 • 1 İzmir.jpg
 • 2 Ankara.JPG
 • 2 İstanbul.JPG
 • 2 İzmir.jpg
 • 3 Ankara.JPG
 • 3 İstanbul.JPG
 • 3 İzmir.jpg
 • 4 İzmir.jpg
 • 5 İzmir.jpg
 • 6 İzmir.jpg
 • 7 İzmir.jpg
 • 4.jpeg
 • 5.jpeg
 • 7.jpeg