Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
21 Şubat 2019

ADSM ve Hastanelerinin Denetimli Alanlarında Çalışanlarının Fiili Hizmet Süresi Zammından faydalanma esaslarını içeren 06.09.2018 tarihli ve 87307621.419.E.1415 sayılı yazı için Tıklayınız.

Refakat izninin kullanma esaslarını içeren Devlet Personel Başkanlığının yazısı için Tıklayınız.

Nöbet hizmetlerinden muafiyet konulu 11.05.2012 tarihli ve B.10.0.SHG.0.13.00.00-045-6430 sayılı yazı için Tıklayınız.

Sağlık çalışanının yüksek motivasyonla hizmet sunumunu sağlamak amacıyla dağıtımı yapılan 27.12.2017 tarihli 87307621.419.1761 sayılı yazı için Tıklayınız.

Sağlık tesisinde göreve yeni başlayan sağlık çalışanlarına uygulanacak uyum programına ilişkin 09.12.2016 tarihli ve 87307621.622.99.E.99.1903 sayılı yazı için Tıklayınız.