Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri İşleyiş Çalıştayı
29 Kasım 2018

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin etkin ve verimli çalışmalarının sağlanması, şiddet sürecinin yönetilmesi ve sağlık çalışanına yönelik şiddetin en aza indirilmesi amacıyla Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile sağlık çalışanlarının beklentilerine yönelik düzenleme, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri ile mevcut durum, sorun ve beklentiler, görev tanımları ve yetki alanları, şiddetin önlenmesine yönelik kök neden analizi ve alınacak önlemler, Beyaz Kod WEB Arayüzü işleyişi konularında Genl Müdürlüğümüz Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri İşleyiş Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya; Genel Müdür Prof. Dr. Rahmi KILIÇ, Genel Müdür Yardımcısı Av. Erol GÖKDÖL,  Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanı Fatıma ŞAHİN, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanı Avşar ASLAN, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Sağlık İletişimi Dairesi Başkanı Mutlu KAYA, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü temsilcileri, Ek Ödeme Dairesi Başkanlığı temsilcileri, Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Cihan DÖĞER, Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanı Av. Faruk DUYMUŞ, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya illeri Sağlık Müdürlükleri temsilcileri, Hukuk Müşaviri Olcay KUTLUBAY, kamu sağlık tesisleri Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri Birim Amirleri ve Birim Sorumluları katılım sağlamıştır.


 • DSC_7028.JPG
 • DSC_7031.JPG
 • DSC_7038.JPG
 • DSC_7039.JPG
 • DSC_7052.JPG
 • DSC_7053.JPG
 • DSC_7059.JPG
 • DSC_7076.JPG
 • DSC_7077.JPG
 • DSC_7103.JPG
 • DSC_7109.JPG
 • DSC_7125.JPG