Hekim Nöbet Muafiyet Raporları Değerlendirme Komisyonu Toplantısı
11 Ekim 2019

HEKİM NÖBET MUAFİYET KOMİSYONU 10 EKİM 2019
Sağlık mazereti nedeniyle nöbete giremeyen hekimlere ait sağlık kurulu raporlarını değerlendirmek amacıyla 03.10.2019 tarih ve E.2117 sayılı Olur’a istinaden Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim BENER ve Hasta Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN başkanlığında “Nöbet Muafiyet Raporları Değerlendirme Komisyonu “ 10 Ekim 2019 tarihinde Bakanlığımız 3 No.lu toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG