Nöbet Muafiyet Raporları Değerlendirme Komisyonu
16 Eylül 2019

Sağlık mazereti nedeniyle nöbete giremeyen personelin (ebe, hemşire ve sağlık memuru) sağlık kurulu raporlarını değerlendirmek amacıyla 06.09.2019 tarih ve E.1897 sayılı Makam Olur’una istinaden Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim BENER ve Hasta Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN başkanlığında “Nöbet Muafiyet Raporları Değerlendirme Komisyonu “ 11-12-13 Eylül 2019 tarihinde Bakanlığımız 6 Nolu toplantı salonunda toplanmıştır.


  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG
  • 5.png