İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi


Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Birimlerinin kurulmasını sağlamak ve işleyişlerini takip etmek,
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı gereğince gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
Tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli eğitimleri almasını sağlamak,
İş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasını sağlamak,
Genel Müdürlüğümüze şahıs/kurumlardan gelen görüş taleplerini, mevzuat kapsamında değerlendirerek yanıtlamak,
İlgili Mevzuatlar kapsamında hizmet verilen alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek.


Paylaş