2019/2 Sayılı Engelli Sağlık Kurulu Raporları Genelgesi
22 Kasım 2021

Mevcutta düzenlenen engelli sağlık kurulu raporlarının sonuçlandırılması sürecinin hızlandırılması, engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması, sosyal hak ve yardımlardan faydalanmalarına vesile olan sağlık kurulu raporlarının düzenlenme sürecinde yapılan iyileştirmelerin devamı amacıyla Engelli Sağlık Kurulu Raporları Genelgesi yayınlanmıştır.

Üst Yazı

 2019/2 Sayılı Engelli Sağlık Kurulu Raporları Genelgesi